Администрация

 

Анелия Валентинова Братованова – главен счетоводител

 

Десислава Златкова Георгиева – завеждащ, административна служба

 

Славка Атанасова Корудова – домакин

 

Райна Василева Вълчанова – библиотекар

 

Таня Захариева Хомкова – технически секретар