Администрация

 

Вероника Хубенова Трампова – главен счетоводител

 

Симона Мирославова Кехайова – завеждащ, административна служба

 

Райна Василева Вълчанова – домакин

 

Таня Захариева Хомкова – технически секретар