БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ  НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

Коледа наближава. Най- хубавият празник! Хората стават по-добри, по-мили, по-всеотдайни!  В такива дни  започваме да обръщаме повече внимание не само  на хората, които обичаме, а и на всички останали. Помагаме на нуждаещите се,  участваме в благотворителни мероприятия.

Децата от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем  се възпитават в дух на добротворство  от най-ранна възраст и всеотдайно се включват в различни инициативи.  Сега цялата тяхна енергия е впрегната в множество благотворителни акции, подпомагащи Дневния център за деца с увреждания.

Учениците и ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем  също са подпомагани от водещи фирми  и граждани на община Рудозем.  Всички ние сме благодарни за  даренията на  БАПА СПОРТ ООД, ОМЕЛИЯ ЕООД, РУДМЕТАЛ  АД, на  ШУКРИ ХАЛИЛОВ, на  СТОЙЧО ЧАВДАРОВ, които подпомагат обогатяването на материалната база в училището и съдействат за подобряване на учебно-възпитателния процес. Затова  смятаме , че имената на дарителите трябва да се изписват . Получаващите имат нужда от реална човешка помощ, а дарителите - от топла дума. Ние отправяме към тях нашата благодарност  и пожелания за светли празници , благоденствие и просперитет.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2017 ГОДИНА!!!

Директор: ………………………….

/Сийка Кирякова/