Бюджет на училището

Проект на бюджет за 2017 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета към 31.03.2017 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета към 30.06.2017 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета към 30.09.2017 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета за 2017 година

 

Отчет за касовото изпълнение за 2017 година

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 година

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 година

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета за 2018 година

 

Бюджет за 2019 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета за 2019 година

 

Бюджет за 2020 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година

 

Отчет на изпълнение на бюджета за 2020 година

 

Бюджет за 2021 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 година

 

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 година