9 май – ден на ученическото самоуправление в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ - Рудозем

На 9 май - Денят на Европа, по традиция Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Рудозем дава възможност на своите ученици да заемат местата на учителите, които им преподават или така нареченото ученическо самоуправление. Освен, че преподаваха, учениците имаха възможност да поемат и управлението на своето любимо училище, както следва:

·       Директор – Виктория Крушовалиева и Сиана Говедарова от VIII „в“ клас;

·       Заместник-директори – Димитрия Тошкова от VIII „б“ клас, Екатерина Костадинова и Даная Росенова от VIII „в“ клас;

·       Педагогически съветник – Гергана Славчева от VIII „а“ клас;

·       Библиотекар – Ани Младенова от VIII „б“ клас;

·       Домакин – Айлин Карлийска VIII „в“ клас;

Учениците заемащи тези длъжности участваха в оперативка на която се обсъждаха предстоящите дейности и казуси стоящи пред училището.

Всички ученици, които се включиха в самоуправлението приеха много отговорно задачите и се справиха отлично.