Дисциплината в къщи и в училище

За много хора дисциплина значи наказание. В днешно време Дисциплина не значи толкова наказание, колкото по позитивен начин да помогнеш на детето да се научи на самоконтрол.

Защо децата се нуждаят от дисциплина?

Като родители, вие сте първите учители на вашите деца. Дисциплинирането на децата може да ви се вижда много трудно, но то е много важна част от израстването на децата. То служи за:

1. За защита / за предпазване

Често чрез границите и правилата, които налагат, родителите се опитват да предпазят децата от опасностите.

Например

Родителите могат да учат детето да не пипа горещия котлон, но не като казват: “Не, не пипай там!”, а като обясняват: “Не пипай горещия котлон , защото ще се опариш и след това ще те боли”.

2.За да имат по-добри отношения с връстниците и възрастните Дисциплинирането ще помогне на децата да имат по-добри отношения с другите и ще развие самоконтрола им.

Например

Дванадесет годишният ви син напомня на приятеля си правилата на добро поведение, което помага и на двамата да избегнат конфликт.

3За да разберат границите на своето поведение и да научи какво е неприемливо поведение Дисциплината може да помогне на детето да разбере границите на своето поведение и да научи какво е неприемливо поведение

Например

7 годишните първокласници се научават, че не трябва да стават и да се разхождат по време на час, защото заедно с учителя са приели такова правило за поведение в класа.

Дисциплината помага на децата да:

»Да мислят и действат по приемлив начин

»Да разбират логическите последствия от своето поведение

»Да подбират и използват важната информация да техния успех в училище и в живота

»Да научат общоприетите норми за поведение, като уважение към всеки човек, зачитане на чуждата собственост и др.

»Да научат ценностите, които са водещи за тяхното семейство или общност

Дисциплината не е наказание

Дисциплиниране съвсем не значи налагане на наказание. Учените са на мнение, че физическите наказания като стоене прав, пошляпване, бой, както и обидите и подигравките не са ефективни. Тези наказания може да ни изглеждат с много бърз ефект, но в бъдеще те имат по-скоро разрушително действие спрямо личността на детето, отколкото помагащо за развитието му.

Физическите наказания и словесните обиди.

Физическите наказания могат да обезкуражат и затруднят детето, както и да формират у него ниско самочувствие. Някои експерти смятат, че този тип наказания могат да доведат в последствие към физическа агресия, тъй като показват на децата, че насилието е приемливо поведение и те “СЪЩО МОГАТ ДА ПРАВЯТ ТАКА”. Вместо да ги наказваме трябва да научим децата кое поведение е позволено и кое не е и защо не е позволено.  Добре е да даваме примери на децата за позитивно поведение.

Например да кажем “Моля те, вдигни си дрехите от пода, че ще чистя”, вместо “Не си хвърляй повече дрехите на пода”.

Родители и дисциплината в училище

Моделът на поведение, който децата са получили в къщи се принася и в училище. Поведението в училище е продължение на домашната дисциплина. Роделите трябва да виждат проблемите с дисциплината в училище, като проблем в дома си. Ако учителят на вашето дете сподели за проблем с дисциплината в училище – говорете с него и с детето и търсете решение заедно. Опитайте да намерете разумни начини за контрол на поведението и да пренасочите прекалената активност на детето. Това ще окуражи детето и ще развие у него самодисциплина и добри навици. Родителите трябва да познават и подкрепят правилата в училище. Правилата в къщи, в класа и в училище трябва са в синхрон и да не си противоречат. Най–ефективния начин да се научат децата на дисциплина е този, при който самите деца, родителите и учителите заедно държат на спазването на установените правила. Така децата ще получат подкрепа да развиват самоконтрол и дисциплинираност. Децата трябва да усещат, че родителите им очакват от тях да спазват правилата в училище. Родителите трябва да познават училищния правилник и училищната политика по отношение на поведението. Ако няма такава, родителите могат да предложат да се изработи съвместно с децата, учителите и ръководството, или ако не са съгласни с вече съществуващия могат да направят предложения за промени. Това ще направи правилата ясни и разбираеми и децата ще бъдат мотивирани да ги спазват, защото самите те са участвали в изработването им. Важно е да отбележим, че децата се нуждаят от ясни и прости правила и точни указания за спазването им. Както и, че най-ефективните правила са тези които са договорени между всички заинтересовани страни - деца, родители, учители, ръководство.