Ефективни стратегии на родителите за дисциплиниране на децата

1.  Давайте положителен пример. Вие сте модел за подражание за вашите деца. Например ако искате да научите децата, че физическото насилие не е пътя за решаване на конфликти или проблеми, не използвайте физически наказания.

2. Поставяйте граници, не налагайте прекалено много правила. Преди да наложите правило попитайте сам себе си – необходимо ли е това? Това правило защитава ли здравето и сигурността на детето? Защитава ли правата и собствеността на другите? Прекалено многото правила са трудни за спазване, не е възможно да не се нарушат, а и обезкуражават детето и в един момент то спира да ги спазва.

3. Правилата трябва да са прости и разбираеми.

4. Включвайте детето колкото се може повече в създаването на правилата. Те не биха искали да нарушават правила, след като са участвали в създаването им и са се съгласили да ги спазват.

5. Помогнете на дето да разбира правилата и какви са последиците от нарушаването им. След като вашето 4 годишно дете спори, че може да пресече улицата само, то трябва да знае какви могат да са последствията от това.

6. Бъдете гъвкави. Някои правила работят докато детето е малко, но когато детето пораства то трябва да получава все повече свобода. Помнете, че към различните деца трябва да се подхожда по различен начин. Това, че нещо е било ефективно при първото ви дете, съвсем не значи че то ще работи с второто.

7. Помогнете на детето да развие самоконтрол. Малките деца нямат развит контрол над поведението си и трябва да бъдат подкрепяни да следват правилата през цялото време.

8. Казвайте на децата кое поведение дразни вас и другите и му обяснете защо е така.

9. Реагирайте веднага, когато детето се държи зле , не изчаквайте да мине време от лошото поведение.

10. Бъдете последователни. Договорете се с другите членове на семейството относно дисциплината. Така детето винаги знае какво ще последва, ако нарушава правилата.

11. Награждавайте детето за доброто му поведение и постиженията му. Нека детето знае, че оценявате неговите усилия.

12. Избягвайте борбата за власт и да доказвате кой е по-по-най. Дисциплината не е игра, в която има победител и губещ. Вие очаквате сътрудничество от вашето дете и вашето дете очаква същото от вас. Уважавайте това, че детето понякога не е съгласно с вас и го изслушвайте. Вземете под внимание това което ви казва.

13. Предлагайте му позитивни решения. Избягвайте критиките и съмненията, че ще се справи. Критиките и омаловажаването само ще предизвикат обида или гняв у вашето дете и ще подкопаят самочувствието му.

14. Поощрявайте поемането на отговорност и самостоятелността.

15. Запазете чувството си за хумор и точната си преценка и в най- кризисните моменти.

16. Не забравяйте да казвате на детето колко много го обичате. Нека разберат, че лошото поведение е това което не харесвате, а не самите тях.