Игровизацията в учебния процес

На 24.11.2018г. в СУ ,,Св. св. Кирил и Методий " - град Рудозем се проведе обучение на тема ,,Използване на игровизацията в учебния процес - принципи, методи и практика''  под ръководството на проф. д-р Десислава Бошнакова, Сдружение Независим учителски синдикат - София!