„Изучаване на родопска гайда“

Групата по интереси за „Изучаване на родопска гайда“ при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Рудозем работи заедно вече втора година като в нея влизат ученици от начален етап до средна степен на образование. Все повече се увеличава интереса на учениците от различни класове към тази дейност. Репетициите се провеждат всеки петък от 1700 часа в кабинета по музи в училището. Занятията включват, както индивидуална работа с всеки ученик, така и групова работа. В тази група децата овладяват изкуството да свирят на българския народен инструмент КАБА ГАЙДА, като свирят самостоятелни песни и цели сюити. Ръководител на групата е господин Тодор Кайков.

Групата по интереси за „Изучаване на родопска гайда“ и през тази учебна 2019/2020 година вече има своите изяви:

- Бяха част от групата в периода 06-08 ноември 2019 г. посетила Иновативното 78-мо СУ „Христо Смирненски“ гр. Банкя по НП „Иновации в действие“ на МОН;

- Взеха участие и в концерта на Деси Добрева в зала 1 на НДК – София, който се проведе на 12 ноември 2019 година.