„КАРИЕРНА РАКЕТА“

На 23.04.2019 г. се проведе фестивалния ден по проект „КАРИЕРНА РАКЕТА“, на който ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем имаха възможност да се срещнат с хора, които упражняват професии, които са нетрадиционни за техния пол. Това бе един чудесен финал на няколко месечна работа на учители и ученици по този проект, като се включиха в различните е му етапи – обучение на учители; обучение на обучители на връстници; обучения на ученици от връстници и фестивалите „Дни на момичетата“ и „Дни на момчетата“.