В Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ - град Рудозем работи амбициозен, висококвалифициран колектив, който пренася традициите от миналото, гледа трезво в настоящето и с вяра и надежда крачи към бъдещето.

Педагогическият  персонал наброява  73 човека. От тях :

-  9 в начален етап

-  1 в начален етап, като учители с годишен норматив

-  9 в начален етап ЦОУД

-  3 ресурсни учители

-  14 в прогимназиален етап

-  22 в гимназиален етап

-  6 в прогимназиален етап ЦОУД

-  1 РНИКТ

-  2 педагогически съветници

-  1 психолог

-  1 логопед

-  4 педагогически специалисти с ръководни функции

 

Непедагогическият  персонал  наброява 15 човека. От тях:

-  4 административен персонал

-  11 обслужващ и помощен персонал

За повече информация, моля изберете раздел от списъка.