„Културните институции като образователна среда“

Учениците от четвъртите класове на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем и техните учители – М. Странджалиева, Д. Михтарска, Р. Кавалска, Гр. Камбарев, В. Балканска и Д. Саборова проведоха еднодневна туристическа дейност с познавателна цел по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” - модул „Културните институции като образователна среда“.

Те посетиха Регионален исторически музей град Кърджали. Площта на музея е организирана на три етажа, в които са поместени експозиции от Археология, Етнография и Природа.

В отдел „Археология“  разгледаха находки от неолита до късното българско средновековие -  възстановка на праисторически дом с колекции оръдия на труда, средновековни монети и  накити.                                                                                               

В отдел „Природа“ видяха природни образци от живата и неживата природа на Източните Родопи  -  хербарии на редки и защитени растения, вкаменелости от морски обитатели, сбирки от рудни минерали, нерудни суровини и скъпоценни камъни, фотоси на някои от природните забележителности на региона: „Каменната сватба“, „Каменните гъби“, „Вкаменената гора“, „Счупената планина“, „Дяволският мост“ и други.

 В  отдел „Етнография“ се впечатлиха от живота в Източните Родопи от края на 19 век до 50-те години на 20 век  -  възстановки на мандра, на въглищарска и абаджийска работилница, предмети, свързани с основните поминъци на населението в региона, както и традиционни народни носии и накити.

Много от обектите, за които получиха информация, децата видяха по време на обзорната екскурзия с беседа в района. Направиха атрактивни снимки и се запознаха с легендата за Каменната сватба. След кратък преход стигнаха до други скални образувания до село Дедец, които оприличиха на каменни гъби, гигантски гущер, костенурка и други странни образувания, които детската фантазия роди. В гр. Златоград разгледаха паметника на легендарния Дельо войвода – закрилник на Родопите. Разгледаха футуристичния паметник посветен на Дельо войвода, полетяла в Космоса като послание за другите цивилизации.

Децата, доволни и впечатлени от видяното, се завърнаха в Рудозем. Още със слизането от автобусите започнаха да разказват на родителите си. А снимките – запечатаха видяното от тях и блясъка в детските очи, жадни за знания и пътешествия.