Марихуана: факти, които родителите трябва да знаят

Марихуаната е най-често употребяваното незаконно наркотично вещество в България. След 2000 г. употребата на марихуана нараства значително. През 2004 г., по данни от проведеното социологическо проучване „Ученици и психоактивни вещества”, относителният дял на употребилите марихуана се е покачил от24% през 2000 г. на 36% (като в последните класове този дял е 40-42%), т.е. увеличението е 50%. Въпреки известен спад в употребата на марихуана, регистриран през 2006 г. (30%), според последното проучване „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците от VII до XII клас в училищата в София” през 2008 г. марихуаната продължава да е най-употребяваното незаконно наркотично вещество – 31,4% от анкетираните са пробвали марихуана поне веднъж в живота си. Родителите трябва да разпознаят употребата на марихуана като сериозна заплаха и да разговарят с децата си.

ФАКТ: В момента има много по-силни форми на марихуана,  достъпни за юношите, отколкото в миналото. По-силна марихуана означава по-силни ефекти.

Какво е марихуаната? Има ли различни видове?

Марихуаната е зелена, кафява или сива смес от стрити изсушени листа, стебла, семена и цветове от растението коноп (Cannabis sativa). Преди 90-те години много българи никога не бяха чували за марихуаната, но в момента тя е най-често използваното нелегално вещество в страната. Канабис е термин, който се отнася за марихуаната и други разновидности, направени от същото растение. По-силните форми на канабис включват синсемила (това е испанска дума), хашиш (хаш за по-кратко) и хашишовото масло. Всички форми на канабиса са променящи съзнанието (психоактивни) вещества. Те съдържат главната активна съставка в марихуаната ТНС (делта-9-тетрахидроканабинол), както и над 400 други съставки. В наши дни марихуаната е значително по-силно действаща, от- колкото предлаганата през 70-те години. Наблюдава се тенденция за увеличаване на процентното съдържание на ТНС, включително и в България.

Какви са актуалните жаргонни наименования на марихуаната?

Има много различни наименования на марихуаната. Жаргонните названия на наркотиците се сменят често и варират в различните части на страната. Те може да са различни дори в районите на големите градове. Най-честите наименования са трева, джойнт, ганджа, Мери Джейн, индийски коноп, грас, масур, сас, жожоба, марийка, джинджифил.

Как се употребява марихуаната?

Повечето употребяващи завиват марихуаната като цигара (на-речена джойнт) или я пушат в лула. Някои смесват марихуаната в яденето (например в кекс) или я запарват като чай. Друг метод е да се извади тютюнът от обикновена цигара и да се замени смарихуана, това е така нареченият блънт – „смешни цигари”. Често блънт се пуши заедно с употреба на алкохол.

 

Как мога да разбера, че детето ми употребява марихуана?

Има няколко признака, които можете да забележите. Аконякой е под въздействието на марихуана, може да:

-изглежда замаян и се движи трудно;

-изглежда глуповато и се смее без причина;

-има зачервени очи;

-трудно запомня неща, които току-що са се случили.

Когато първоначалните ефекти затихнат, употребяващият може да стане много сънлив.

Родителите трябва да внимават за промени в поведението на своето дете, въпреки че това може да се окаже много трудно при тийнейджъри. Трябва да се наблюдава за депресивни състояния, умора, немарливост, враждебност и влошаване на взаимоотношенията със семейството и приятелите. В допълнение, промени в представянето в училище, по-чести отсъствия и бягства от училище, намален или загубен интерес към спорта и други любими занимания може да са свързани с употреба на наркотици. Това важи и за промени в навиците за сън и хранене. Не трябва да се забравя, че тези признаци може и да отразяват друг проблем, който не е свързан с употребата на наркотици.

 Също така родителите трябва да бъдат внимателни за:

-остатъци от наркотици и предмети, свързани с тяхната

употреба – лули, хартия за свиване на цигари;

-мирис по дрехите или в банята;

-прекомерна употреба на дезодоранти и други ароматизатори;

-употреба на капки за очи;

-дрехи, плакати, бижута и др., свързани с употребата на

наркотици.

Защо младите хора употребяват марихуана?

Децата и тийнейджърите започват да употребяват марихуана по различни причини. Най-обичайната от тях е любопитството и желанието да се присъединят към дадена социална група. Несъмнено младежите, които пушат цигари и/или пият алкохол, се намират в повишен риск за употреба на марихуана. Също така опитът показва, че употребата на алкохол и наркотици от други членове на семейството играе сериозна роля детето да започне да употребява наркотици. Родителите, дядото и бабата, по-големите братя и сестри са модел, който детето се стреми да следва.

Някои младежи, които не се разбират със своите родители, употребяват наркотици. Други имат приятели, които употребяват наркотици и подтикват и тях да правят същото (натиск от средата). Всички компоненти от средата на детето – дом, училище, съседи – може да станат фактори то да започне да взима наркотици. Децата, които са по-сериозно въвлечени в употребата на марихуана, могат да развият зависимост, което прави отказването трудно. Други посочват като причина за използването на наркотици психологически проблеми – за да се справят с напрежението, тревогата, гнева, депресията, скуката и т.н. Марихуаната обаче не е ефективен метод за справяне с житейските проблеми и предизвикателствата на подрастващата възраст – тя просто е най-лесният начин да не се налага да се справяш с тях. Изследванията показват, че деца и тийнейджъри (и момчета, и момичета), които са преживели физически и сексуален тормоз, са в повишен риск за употреба на марихуана и други наркотици, както и за започване на тази употреба в по-ранна възраст в сравнение с останалите им връстници.

Употребата на марихуана води ли до употреба на други наркотици?

Дългосрочни изследвания на ученици от гимназиалния курс и техния модел на употреба на наркотици показва, че единици от тях употребяват други наркотици, без преди това да са опитвали марихуана, алкохол или цигари. Например, рискът от употреба на кокаин е много по-голям при тези, които са опитвали марихуана, отколкото при неопиталите. Макар че изследванията все още не обясняват напълно тази връзка, все повече данни показват, че действа комбинация от биологични, социални и психологически фактори.

Вредна ли е марихуаната?

Марихуаната може да нанася вреди по различни начини.

Възможно е да се получи незабавен вреден ефект или да увреди здравето след време.

Марихуаната затруднява краткосрочната памет (паметта за скорошни събития) и употребяващият може да има затруднения при справянето със сложни, комплексни задачи. При употребата на по-силни разновидности на марихуана може дори прости задачи да се окажат трудни за изпълнение. Употребяващите марихуана може да бъдат въвлечени в пътнотранспортни произшествия поради ефектите на веществото върху възприятията и времето за реакция. Употребяващите може да бъдат въвлечени и в рисково сексуално поведение, което би могло да доведе до разпространяване на ХИВ – вируса, причинител на СПИН.

Как да предпазя детето си от употребата на марихуана?

Не съществува магическа пръчка за предпазване на детето от употреба на наркотици. Родителите трябва да имат влияние над своите деца чрез разговори относно опасностите от употребата на марихуана и други наркотици и също така да останат активно ангажирани със събитията в живота им. Дори след като тийнейджърите влязат в гимназията, важно е родителите да останат ангажирани с училищните дейности, свободното време, развлеченията и социалния живот на техните деца.

Изследвания показват, че подходящият родителски контрол може да намали риска от бъдеща употреба на наркотици дори сред юноши, които са склонни към употреба на марихуана, например т. нар. бунтари, които не могат да контролират емоциите си и преживяват вътрешни страдания. Важно е да бъдете включени в програми за превенция на употреба на наркотици във вашата общност или в училището на вашето дете. Открийте в какви превантивни програми вие и вашето дете можете да участвате заедно.

Говорете с детето си за марихуаната

Както тази брошура показа, марихуаната може да нанесе специфични вреди на здравето на децата и юношите в критичен период на техния живот – израстване, образование, съзряване и поставяне на основите за техния живот като възрастни.

Като авторитет за вашето дете вие сте най-важният източник на подкрепа и насоки за решенията, които то взима в живота си. Като модел за подражание вашето решение да не употребявате марихуана и други наркотици ще помогне на детето в избора му да не употребява и то.

Съвети за родителите

• Бъдете добър слушател.

• Давайте ясни послания относно неупотребата на наркотици.

•Помогнете на детето си да се справи с натиска на връстниците за използването на наркотици.

•Запознайте се с приятелите на вашето дете и техните родители.

• Бъдете винаги информирани къде се намира вашето дете.

•Информирайте се и контролирайте дейностите, в които участва вашият тийнейджър.

• Провеждайте открит и честен диалог с детето си.