Международен ден на гората 2019 г.

На 21 март 2019 г. по случай Международния ден на ГОРАТА, учениците от III а, б и в класове на Средно училище „Свети свети  Кирил и Методий“ – Рудозем проведоха обучителни и творчески занимания под ръководството на инж. София Речникова от РДГ – Смолян. Третокласниците усвоиха нови знания за многообразието и значението на горите като природно богатство, изработиха сами плакати и нарисуваха медали от дърво, свързани със значението и опазването на горите. Всяка паралелка получи материали за растителния и животинския свят в нашия регион.