Обществен съвет

Вергиния Кабакова – председател, представител на родители    

Ина Иванова-Огнянова - член, представител на родители          

Мариела Чаушева – член, представител на родители                       

Марияна Шейкова - член, представител на родители

Ирена Сюрджиева – член, представител на ученици                

Николай Шукеров - член, представител на ученици                 

Румяна Трифонова - член, представител на ученици        

Селиха Кондакчиева – член, представител на работодатели        

Татяна Милушева - член, представител на работодатели           

Юлия Гаджалова – член, представител на финансиращ орган