Обучение на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

На 05 и 06 март 2019 г., група ученици от VII клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем взеха участие в обучение проведено в гр.Смолян на тема: Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи, по изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г.