„Old jobs, New Times“

Ученици от  Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр.Рудозем   взеха участие в международен младежки обмен по  проект Еразъм +,  на тема   „Old jobs, New Times“/„Стари професии, нови времена“ и посетиха Румъния, където участваха младежи от Италия, България, Македония и Румъния. Проектът има положителен ефект както за учителите, така и за учениците. Идеята на този младежки обмен е за повишаване на осведомеността на младите хора относно важността на познаване, съхраняване и популяризиране на техните национални култури, традиции в съвременен, реален контекст, базирани на дигитализация и иновации. Чрез участието си имаха възможност да осмислят важността на запазването на живота на старите традиционни професии, да се развият дигиталните умения на участващите младежи, за  развиване на предприемачески умения и стимулиране на креативността. Засилването на европейското  съзнание на нашите ученици е от изключително значение за нас  и превръща училището ни в интересно място за творческо учене и изява.