ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ!

Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти. Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.

 Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива. Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани. Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

„Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!“

В периода от 14.06.2024 г. до  29.06.2024 г. в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий", гр. Рудозем   се проведоха различни инициативи и събития  по случай Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти. Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП. Инициативата се проведе под мотото „Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!“

Проведоха се:

•беседи в ЧК -Да знаем как да опазим живота и здравето на децата.

•гледане на  образователен филм  – във връзка с отбелязването на деня на безопасността на движението по пътищата;

•раздадени са брошури на учениците - Как да предпазим децата?

•рисунка на тема  "Зная правилата и се движа безопасно";

•викторина "Познавам пътните знаци";

•ролеви упражнения и игри с практическа насоченост

•провеждане на информационна-образователна кампания заедно с „Пътна полиция“ към МВР под мотото: „Щастливи и невредими през лятната ваканция“, като призоваха  всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

По време на инициативата  учениците получиха ценни съвети за:

•безопасно движение на децата-пешеходци;

•безопасно каране на велосипед;

•безопасно каране на скейтборд и ролери;

•безопасно пътуване с превозно средство.

Учениците  се забавляваха много и показаха високо ниво на знанията си за безопасно движение по пътищата.

           „Щастливи и невредими през лятната ваканция“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - ГР. РУДОЗЕМ, ОБЛ. СМОЛЯН ВИ ПОЖЕЛАВА БЕЗОПАСНО ПЪТУВАНЕ И СПОКОЕН ЛЕТЕН СЕЗОН!