„Писмо до моя личен будител“

По инициатива на ЕКК на класните ръководители и във връзка с 01. XI, беше обявен конкурс за „Писмо до моя личен будител“. Компетентно жури в състав: Нели Хаджидимова, Николина Костадинова,  и Теодора Димитрова се запозна с предложените творби и взе единодушно решение относно класирането. На първо място е Мартина Бендерова от IX„а“ клас със своето писмо до конкретна личност.  На второ и трето място  се класират Юксел Мустанов от XII „б“ клас и Марияна Здравкова от X „а“ клас. Поощрителни награди получават и: Елвина Кермилска от VIII „в“ клас, Владислав Кехайов от X „а“ клас, както и Иван Кондилов и Зейнеп Халилова от X „б“ клас.

Благодарим на участниците за проявеното желание и интерес към конкурса, и пожелаваме приятно четене на получените книги за награда!