План прием

 

Информацията за свободни места за ученик/ци съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2022 - 2023 година

 

План прием в I клас за учебната 2023 - 2024 година

 

Прием след завършено основно образование за учебната 2023 - 2024 година

 

Заповед на Началника на РУО - Смолян за утвърждаване на държавен план прием в VIII клас за учебната 2023 - 2024 година в държавните и общинските училища в област Смолян