ПОКАНА

за родителска среща

На 23 ноември (четвъртък) в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в учителската стая от 17,30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от 7а и 7б клас.

Присъствието на родителите  е важно, защото ще се разясняват   и обсъждат новите моменти в кандидатстването на учениците след 7 клас, изборът , който трябва да направят ученици и родители за спецификата, формата на обучение и начина на изучаване на чужд език.

След това по паралелки ще бъдат обсъдени с преподавателите  успеха  и дисциплината на учениците.

Уважаеми колеги, чувствайте се поканени!

Класни ръководители:

1.            Йоанна Трифонова

2.            Юлияна Момчилова