Посещение на пречиствателна станция 2023 година

На 15 юни 2023 година  ученици с изявени интереси към опазване на околната среда от паралелките с профил „Природни науки” в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем, водени от преподавателите Десислава Хаджиева и Йоанна Трифонова, за пореден път гостуваха на специалистите от пречиствателната станция на града.

Учениците се запознаха с технологията на пречистване на битовите отпадни води. Разгледаха съоръженията и обогатиха знанията си за механично и биологично пречистване на водите.

Срещата е част от поредицата инициативи, които учителите по природни науки провеждат с цел повишаване на здравно-екологичната култура на учениците.