Предоставяни услуги

 

Индикативен списък на услугите, предоставяни от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – град Рудозем съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование: