Предстоящи квалификационни обучения

Обучение 4 - 5 февруари 2024 година

Тема на обучението: „Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегряване в образователните институции“.

Място на провеждане: Хотел „Санте“ – Велинград.

Период на провеждане: 4 - 5 февруари 2024 година.

Начален и краен час: 08:00 – 17:00 часа.

Наименование на обучителната организация: Вътрешноинституционална квалификация.

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 53.