Предстоящи квалификационни обучения

Обучение 25 юни 2022 година

Тема на обучението: „Стрес и Бърнаут“.

Място на провеждане: Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – град Рудозем.

Период на провеждане: 25 юни 2022 година.

Начален и краен час: 08:00 – 18:00 часа.

Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси – София.

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 40.