Национален конкурс „Спомен за мой близък, който е участвал във Втората световна война“

Във връзка с отбелязването на 75 години от края на Втората световна война и победата над хитлерофашизма Централният управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) взе решение за провеждане на Национален конкурс „Спомен за мой близък, който е участвал във Втората световна война“ с участието на ученици от българските училища. Той бе организиран съвместно със Съюза на военноинвалидните кооперации. 

Конкурсът бе посветен на постигането на няколко цели, а именно популяризиране историята и славните победи на българската армия, изграждането на патриотично чувство и укрепването на общочовешките ценности сред младите хора. Поощрени бяха творческото вдъхновение и литературния талант, укрепна и връзката между ветераните и техните потомци.

Възпитаниците на СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Рудозем също взеха участие. Отличени са творбите на Ирина Ботева от 10 А клас и Николай Шукеров от 12 А клас, подкрепени от своя преподавател по история г-жа Ферика Брахомова. Техните есета попаднаха сред 27 отличени, които съгласно регламента на конкурса се обявяват за първенци на национално ниво  и намират място в новата книга „През очите на потомците” от поредицата „Воини ветерани“. Отличените есета можe да прочете на следните линкове:

Есе на Николай Шукеров

Есе на Ирина Ботева