Проект „Кариерно ориентиране“

На 20.03.2019 г. учениците от IVа,б,в, VIа, VIIа,б, VIIIа и Xа,б класове на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Рудозем имаха възможност по проект „Кариерно ориентиране“ да се срещнат с кариерни консултанти от ОДК – Смолян. С тях те разгледаха темите „Искам да стана …“; „Забравени професии и занаяти“; „За да съм ориентиран, трябва да съм информиран“; „Моите мечти“ и „Индивидуални особености и професии“.