Пореден спечелен проект в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ -  гр. Рудозем

 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ -  гр. Рудозем е единственото в областта училище, избрано да работи по  новият проект на БДЗП и издателство "Просвета - София" - „ПрироДА – информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, който  е финансиран от програма LIFE на ЕС към направление „Информации и комуникации“. Във фокуса на проекта попада екологичната мрежа Натура 2000, като най-мощния и основен инструмент на Европа за опазване на драстично намаляващото биологично разнообразие.

Днес в  изпълнение на споразумението за сътрудничество в училището бяха доставени лаптоп Dell, принтер Samsung и екран с висока резолюция за дигиталните ресурси Philips 55 инча.

По проекта се предвижда още:

·създаване и оборудване на интерактивна Стая на ПрироДа

·осигуряване на лицензиран специализиран софтуер и обучителни ресурси

·обучение на преподавателите за работа с предоставените информационни и дигитални ресурси

·осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване на работата по проекта.

 

От септември 2017  година в интерактивната Стая на ПрироДа  ще се провеждат извънкласни занимания с  50 ученици от 5,6 и 7 клас.