Проект „Заедно в изкуствата и спорта“

 На 18 и 19 декември 2023 година в спортната зала на град Рудозем се проведе публична изява по проект „Заедно в изкуствата и спорта“. Проведена беше една среща по баскетбол за момичета от 5 до 7 клас и две волейболни срещи за момичета от 5 до 7 клас и от 8 до 10 клас.