РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

МОДУЛ „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

 

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

МОДУЛ „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

 

Схема  „Училищен плод“ - Министерство на земеделието и храните

По този проект учениците от І до ІV клас  два пъти седмично получават   пресни плодове с цел подобряване на   здравето  и хранителните им навици. Проектът е за периода ХІ.2011г. – V.2012г.

 

Проект „Развиване на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ - фаза 1.

За повече информация натисни тук!!!

 

 

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“  - 2019/2020 учебна година.

 

Проект „Подкрепа за успех“

Проектът е за периода до 14.09.2020 г. Обхванати: 233 ученици.

 

Проект „Образование за утрешния ден“

Проектът е за периода до 14.09.2020 г. Обхванати: 145 ученици.