Състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”– 2023 година

На 04.05.2023 година се проведе Състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – областен кръг, в изпълнение на указания на Директора на ГД ПБЗН – МВР, Указания на Директора на РДПБЗН - Смолян и Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2022/2023 година.

Като първенци на общинския кръг в него взеха участие и ученици от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Рудозем, които се представиха достойно и получиха грамота за активно участие.