„Седмицата на гората“

На 06.04.2017г. учители,  ученици и служители на ДГС – Смилян направиха  залесяване в двора на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, и така отбелязаха „Седмицата на гората“. За първи път „Седмицата на гората“ е чествана през 1925 г., когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите се провежда празник на залесяването.