Среща с еколога на Община Рудозем

На 6 април 2023 г. ученици от паралелките с профил „Природни науки” и с изявени интереси към опазване на околната среда от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем, водени от преподавателите Десислава Хаджиева и Йоанна Трифонова, гостуваха на главният специалист по екология Мирослав Белев. Срещата е част от инициативите, които учителите по природни науки провеждат с цел повишаване на здравно-екологичната култура на учениците.

Господин Белев  даде изчерпателни отговори на дългия списък от въпроси, които учениците предварително бяха подготвили, като подкрепи отговорите със снимков материал.  Дискусията обхвана въпроси, свързани с екологичната обстановка в общината, проблемите  и  мерките, които се предприемат  за решаването им.  Учениците научиха как са решени във времето наследените от рудодобива и флотацията на оловно-цинкова руда проблеми със замърсяване на въздуха, почвите и водите.

Запознаха се с причините за запрашаване на въздуха и  посоката, в която се работи за намаляване на фините прахови частици. Разбраха какво е актуалното състояние на управлението на отпадъците, проблемите и плановете за осъществяването на дейностите за повишаване на ефективността на разделното събиране и оползотворяване на  отпадъците. Научиха как да реагират, когато забележат нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Запознаха се с  плановете на общината да участва в проекти за зелена енергия.