Световен ден на философията

Световният ден на Философията се отбелязва от 2005 г. в третия четвъртък на месец ноември с решение на 33-ата сесия на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). От тогава в България този ден се отбелязва всяка година по инициатива на специалност Философия към Философски факултет при СУ „Св. Климент Охридски” и СУПФБ /Сдружението на университетските преподаватели по философия в България/.

Тази година Световният ден на Философията се отбелязва на 15 ноември.Учениците от XI б клас ЗИП-Философия съставиха кръстословица, като я посветиха на този специален празник.