Световния ден за борба със СПИН – 2021 година

На 01.12.2021 г. по повод Световния ден за борба със СПИН, доброволците от групата на БМЧК при Средно училище „Светисвети Кирил и Методий“ - гр.Рудозем проведоха поредната си акция. За събитието те изготвиха кратка презентация, която представиха на учениците от 9, 10, 11 и 12 клас, с които проведоха и дискусии по темата. Доброволците изготвиха и червени панделки – символа на солидарността с хората живеещи със СПИН, които закачваха на учители и ученици в училището и на граждани на гр.Рудозем.