„Твоят час“

Учениците от Х-те класове с нетърпение чакат да започне поредното занимание и да решат игрословицата върху гръцка митология.

Макар дотук да са проведени само 2 занятия, вече е ясно, че „Клуб на знаещите” не е просто наименование на групата, но и желание, амбиция и стремеж към знанието във всичките му измерения, в различни области и за цял живот! Не случайно самите ученици прекръстиха проекта от „Твоят час” на „Нашият час”, изразявайки по този начин своята съпричастност, екипна работа и колективен дух.  

Твоят час избраха учениците от 12-ти клас. Те сформираха две групи с ръководител Веска Михайлова: „Подготовка за ДЗИ“ и  „Езиков свят“.