Учебна евакуация

На 01.03.2017 година /сряда/ от 09,30 часа се проведе учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация  на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Рудозем.

Действия, който ще се предприемат:

1. При възникване на пожар, незабавно се съобщава на РС „ПБС" — гр.   Рудозем.

отговорник:   първият забелязал  пожара

2. Оповестяват се  намиращите се в сградата чрез прекъснат звън  /три секунди звън с две секунди прекъсване в продължение  на две  минути /.

отговорник:   дежурния  учител

3. Незабавно се информира ръководителя на щаба за изпълнение на плана за  действията    при бедствия.

отговорник:   дежурния учител

4. Предприема се евакуация на намиращите се в  сградата ученици.

отговорник:   ръководител щаб и учители

5. Изключва се ел. захранването на етажа, където е възникнал пожара.

отговорник:   майстор  поддръжка

6. Започва гасене на пожара с наличните противопожарни уреди   и  средства за  пожарогасене.

отговорник:   ръководител щаб

7.  Предприема се  изнасянето  на документи  и   имущество.

отговорник:   ръководител щаб и МОЛ

8. Уведомява се директора на училището в случай,  че не е в училището.

отговорник:   ръководител щаб

9.   Посреща   се   дежурното  подразделение на  РС „ПБС"  и  се информира подробно за създалата се обстановка.

отговорник:   ръководител щаб

 

10. Изпълняват се разпорежданията и се оказва необходимото съдействие на ръководителя на пожарогасенето.