Учебна евакуация 17.10.2017 година

На 17.10.2017 година /вторник/ в  09,30 часа се проведе учебна евакуация, в съответствие с определеното в плана за евакуация  на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Рудозем.

Началника на РСПБЗН – гр. Рудозем, господин Шейков, запозна учениците с мерките за пожарна безопасност за отоплителния сезон. 

Учениците имаха възможност за влезнат в ролята на пожарникари.