Ученическo състезание ЗБПИС

На 20.04.2017 г. се проведе общинския кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Домакин на състезанието беше СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр.Рудозем.

В надпреварата взеха участие три отбора, с по четирима състезатели, ученици от шести и седми клас в  СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр.Рудозем, СУ „Христо Ботев“- с.Чепинци и ОУ „Христо Ботев“- с.Елховец.

Целта на състезанието е да се провери нивото на знания, умения и навици на учениците за действия при извънредни ситуации, както и да мотивира участниците към по-нататъшна подготовка и популяризира действия за защита при бедствия и пожари.

Състезанието се проведе на един етапа. Учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените  знания за действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

Надпреварата премина изключително равностойно.

Класиране:

1.СУ „Христо Ботев“- с.Чепинци

2.СУ „Св.св.Кирил и Методий“- гр.Рудозем

3.ОУ „Христо Ботев“- с.Елховец

Първенеца получава правото да участва на областно състезание в гр.Смолян.

 

Честито и  успех на първенеца!!!