XXXІI Есенен математически турнир „Черноризец Храбър“

Ученици от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий" -  Рудозем с отлично представяне на XXXII Есенен математически турнир „Черноризец Храбър“, проведен на 01.11.2023 година в гр. Смолян.

Първо място - отново Дарис Илъков от 3 „а“ клас.

Достойно представяне на шестокласниците Йолхан Ефендиев, Раян Топуклиев и Велизар Дурев.

Турнирът е включен в Календарния план за състезанията на Съюза на математиците в България и МОН. Той е и платформа за научни изследвания в областта на математическото образование, а резултатите от тези изследвания са публикувани в авторитетни наши и международни издания.

Поздравления за учениците!

Поздравления и за техните учители!