За вас бъдещи курсанти

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – град Варна е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждават като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.

За да се улеснят учениците от XI и XII клас в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтити си, на 29.11.2018 г. курсант от морското училище беше гост в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Рудозем.